Przejdź do treści strony

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS
1 grudnia - Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS

W Polsce rośnie liczba zakażeń HIV. Zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego PZH – PIB, w pierwszym półroczu roku 2022 liczba nowo zdiagnozowanych
przypadków HIV wyniosła aż 880. Dla porównania: w pierwszym półroczu 2021 odnotowano ich 401.
Od początku epidemii HIV i AIDS (1985 r.) do 31 grudnia 2021 r. w Polsce odnotowano 27 552
zakażonych ogółem, 3 868 choruje na AIDS, a 1 448 chorych zmarło. Na dzień 14.11.2022 r.
leczeniem ARV objętych było około 17 990 pacjentów. Obecnie leczenie jest prowadzone
i finansowane w ramach Rządowego programu polityki zdrowotnej p.n. „Leczenie antyretrowirusowe
osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022 – 2026” (dane KC ds. AIDS).

 

1 grudnia Światowy Dzień AIDS