Przejdź do treści strony

BADANIE SŁUCHU W PRZYCHODNI MALVITA

OTOEMISJA AKUSTYCZNA (OAE) dla dzieci od urodzenia

Służy do oceny funkcjonowania ucha wewnętrznego i ucha środkowego oraz wykrywania ewentualnych zaburzeń słuchu. Jest to bezinwazyjny test, który może być szczególnie przydatny w badaniu słuchu niemowląt, małych dzieci i innych pacjentów, którzy nie są w stanie współpracować w tradycyjnych badaniach słuchu.

Główne cele otoemisji:

– ocena stanu ucha wewnętrznego oraz środkowego
– wykrywanie wrodzonych wad słuchu u noworodków: Badanie otoemisji jest szczególnie użyteczne do wczesnego wykrywania niektórych rodzajów wrodzonych wad słuchu u noworodków, co umożliwia szybkie podjęcie działań terapeutycznych,
– diagnostyka uszkodzeń słuchu.

Jest to jeden z wielu testów stosowanych w ocenie słuchu i jest skuteczną metodą diagnostyczną do identyfikacji ewentualnych problemów słuchowych u pacjentów w różnym wieku.

AUDIOMETRIA TONALNA (AT) dla dzieci od 6 r.ż.

test diagnostyczny, który pozwala ocenić zdolność słuchową pacjenta w zakresie częstotliwości i głośności dźwięków. Jest to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w audiologii do identyfikacji różnych typów i stopni utraty słuchu oraz do monitorowania stanu słuchu pacjentów.

Główne cele audiometrii tonalnej to:

– wykrywanie utraty słuchu: badanie pozwala zidentyfikować czy pacjent ma problemy ze słyszeniem i ocenić, czy występuje utrata słuchu oraz jeśli tak, to jakiego typu i jakiego stopnia

– klasyfikacja utraty słuchu: Audiometria tonalna pozwala sklasyfikować rodzaj utraty słuchu, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

– monitorowanie stanu słuchu: wykonanie audiometrii tonalnej u pacjentów z istniejącymi problemami słuchowymi pozwala na okresowe śledzenie ich stanu słuchu i monitorowanie ewentualnych zmian

– ocena skuteczności leczenia

– ocenianie zdolności słuchu w różnych zakresach częstotliwości i poziomach głośności: audiometria tonalna dostarcza szczegółowych informacji na temat zdolności słuchu pacjenta w różnych obszarach częstotliwości dźwięków.

Audiometria tonalna jest niezbędnym narzędziem w diagnostyce zaburzeń słuchu i pozwala na indywidualizację planu leczenia i rehabilitacji słuchu dla każdego pacjenta. Jest również używana w badaniach przesiewowych w celu wczesnego wykrywania problemów słuchowych u niemowląt, dzieci i dorosłych.

TYMPANOMETRIA dla dzieci od urodzenia

test audiologiczny, który służy do oceny funkcji ucha środkowego. Tympanometria pomaga zidentyfikować obecność i rodzaj zaburzeń w uchu środkowym.

Główne cele tympanometrii to wykrywanie zaburzeń w uchu środkowym.

Tympanometria jest ważnym narzędziem w diagnozie i monitorowaniu stanu ucha środkowego i może być stosowana zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Jest również często wykorzystywana w badaniach przesiewowych u dzieci, aby wcześnie wykryć potencjalne problemy słuchowe i odpowiednio zareagować.

AUDIOMETRIA IMPEDANCYJNA (AI) dla dzieci od urodzenia

Test audiologiczny, który służy do oceny funkcji ucha środkowego z odruchami strzemiączkowymi.

 

 

WSZYSTKIE BADANIA MOŻNA WYKONYWAĆ DOROSŁYM

Urządzenie, na którym wykonujemy badanie - Interacoustics Titan

Interacoustics Titan
Analizator ucha środkowego
Urządzenie Titan umożliwia wykonanie pełnej analizy ucha środkowego z wieloma tonami (226, 678, 800 i 1000 Hz), wieloma testami przewodu Eustachiusza (nienaruszony, perforowany i z zmianami patologicznymi), testami odruchów ipsilateralnych/kontralateralnych, testami zaniku odruchu i latencji, a także automatyczną i ręczną kontrolą pompy.