Przejdź do treści strony

Europejski Tydzień Szczepień 2023

Europejski Tydzień Szczepień 2023

24 – 30 kwietnia obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień 2023. Temat przewodni i hasło tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Szczepień #KażdaDawkaSzczepionkisięLiczy nawiązuje do poprawy akceptacji dla szczepień w odniesieniu do globalnego spadku stanu zaszczepienia dzieci rutynowymi szczepionkami w wyniku pandemii COVID-19. #KażdaDawkaSzczepionkisięLiczy to również apel o zaangażowanie całego społeczeństwa w terminową realizację szczepień i podkreślenie potrzeby szczepienia przeciw COVID-19, zwłaszcza w grupach ryzyka.
#SzczepionkiDziałają
#KażdaDawkaSzczepionkisięLiczy
#ChrońmyRazem
#EuropejskiTydzieńSzczepień2023
24 – 30 kwietnia obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień 2023 (European Immunization Week, EIW). Inicjatywie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat szczepień oraz podkreślanie ich znaczenia w ochronie naszego zdrowia i życia wśród rodziców i opiekunów, pracowników ochrony zdrowia, polityków i dziennikarzy.

Działania tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Szczepień dotyczą 3 obszarów:

#KażdaDawkaSzczepionkisięLiczy. Dla Ciebie i Twoich bliskich liczy się każda rekomendowana dawka szczepionki, aby zapewnić ochronę przed chorobą zakaźną.

#RealizacjaKalendarzaSzczepieńoCzasie. Realizacja szczepień zgodnie z Kalendarzem Szczepień, w zalecanym czasie ma na celu ochronę dzieci, wtedy kiedy jej najbardziej potrzebują. Opóźnianie szczepień oznacza ryzyko wystąpienia choroby.

#RozmowaoSzczepieniach. Rozmowa między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia buduje zrozumienie i motywację do szczepień zgodnie z zalecanymi schematami. Dzieląc się faktami dotyczącymi szczepień pracownicy ochrony zdrowia podnoszą świadomość pacjentów i ratują życie.

Europejski Tydzień Szczepień 2023 rozpoczyna kampanię centrali WHO we współpracy z innymi partnerami, w celu podkreślenia znaczenie ochrony poprzez szczepienia osób najbardziej narażonych na skutki COVID-19, nadrabiania zaległości (niezrealizowanych lub opóźnionych) w rutynowych szczepieniach dzieci z powodu pandemii oraz utrzymanie wysokiego stanu zaszczepienia wszystkich podstawowych szczepień dzieci i młodzieży.  Główne obszary działań w Regionie Europejskim WHO zostaną połączone w ramach globalnego tematu „The Big Catch-up” („Wielkie nadrabianie”) . Działania w ramach Europejskiego Programu Szczepień stanowią platformę współpracy pomiędzy różnymi partnerami z obszaru ochrony zdrowia w celu podniesienia świadomości i zachęcania osób w każdym wieku do korzystania ze szczepień.

Strona WHO/Europe poświęcona Europejskiemu Tygodniowi Szczepień 2023.

25 kwietnia (wtorek) 2023 roku w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia szczepień w NIZP PZH-PIB odbędzie się konferencja „Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia” poświęcona aktualnym tematom związanym z realizacją szczepień ochronnych, w tym głównie korzyściom związanym ze szczepieniami przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) i ryzyka związanego ze spadkiem osób zaszczepionych.