Przejdź do treści strony

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo

Rzecznik Praw Pacjenta telefon
Rzecznik Praw Pacjenta telefon

Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo

Od 1 marca 2024 r. Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta jest czynna całodobowo, 7 dni w
tygodniu, aby jeszcze skuteczniej wspierać pacjentów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
Doświadczeni specjaliści zapewnią najwyższy standard obsługi pacjentów.

Przez całą dobę gotowi są niezwłocznie podjąć interwencję w każdej trudnej sprawie, zwłaszcza zagrażającej
życiu i zdrowiu pacjentów.

Infolinia zapewnia wsparcie w nagłych przypadkach, pomaga rozwiązać problemy związane z opieką zdrowotną oraz udziela informacji na temat praw pacjenta.
Całodobowa infolinia jest dostępna dla wszystkich pacjentów pod bezpłatnym, niezmienionym numerem telefonu, 800 190 590 zapewniając łatwy i szybki dostęp do pomocy.