Przejdź do treści strony

MAMMOGRAFIA

Profilaktyka raka piersi
Profilaktyka raka piersi

Badanie

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się
raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju,
która pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy dziennie wykrywamy raka piersi.

MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w
zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 roku życia , które w ciągu
ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatnie
w kwocie 120 zł. Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny certyfikowany aparat mammograficzny
podlegający bieżącym testom i kontrolą jakości oraz wykwalifikowanym personelem z wieloletnim doświadczeniem.