Przejdź do treści strony

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM:) DZIĘKUJEMY

Oferta-pracy
Oferta-pracy

Praca na Rejestracji Medycznej

Kogo szukamy?

REJESTRATORKI MEDYCZNEJ / REJESTRATORA MEDYCZNEGO

Osoby, która:

• Lubi ludzi, lubi z nimi rozmawiać i ich wysłuchać

• Potrafi  obsługiwać komputer

• Jest dobrze zorganizowana

• Nie boi się pracy pod presją czasu

• Umie pracować w zespole  – mamy super zespół 🙂

• I chce zostać rejestratorką/rejestratorem medycznym

• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub ogólna znajomość uwarunkowań prawnych dotyczących udzielania świadczeń medycznych.

 

Jakie zadania Ci zaproponujemy?

• Rejestrację pacjentów – telefonicznie i osobiście

• Rejestrację pacjentów w systemie informatycznym

• Udzielanie informacji dotyczących świadczonych usług: przyjęcia, kwalifikacje pacjentów itp.;

• Przygotowywanie i archiwizację dokumentacji papierowej pacjentów

• Weryfikowanie dokumentów ubezpieczeniowych / uprawnień do udzielenia świadczeń

• Obsługa pacjentów z firm ubezpieczeniowych, z którymi placówka ma podpisaną umowę

• Współpraca z lekarzami, fizjoterapeutami i pielęgniarkami

• Sporządzanie podstawowych sprawozdań

• Dbanie o dobry wizerunek firmy

 

Co damy od siebie?

• Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub o pracę  na cały lub pół etatu

• Pracę w systemie dwuzmianowym – dzięki temu będziesz mieć czas na swoje pasje i rozrywki, pracujemy od poniedziałku do piątek w godzinach 8.00 – 19.00 (czasami troszkę dłużej)

• Współpracę ze specjalistami

• Możliwość udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje

• Wsparcie na każdym etapie współpracy – wspaniała atmosfera i ludzie

 

Kim jesteśmy?

NZOZ Malvita to przychodnia rodzinna w Grodzisku Mazowieckim działająca od 2000 roku.  Oferujemy: Podstawową Opiekę Zdrowotną, Poradnie Specjalistyczne, Pracownie Rehabilitacji,  Punkt Szczepień dla dzieci.

Działamy profesjonalnie, tak by nasi Pacjenci czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Stawiamy na wiedzę, doświadczenie i rozwój. Naszych Lekarzy zachęcamy do zdobywania nowych kwalifikacji. Współpracujemy także z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin medycyny. Dzięki temu Pacjenci mogą liczyć na całościową opiekę i konsultacje specjalistyczne.

Kierujemy się  życzliwością i otwartością – zarówno dla Pacjentów jak i Ludzi, którzy chcą z nami pracować! Szukasz zatrudnienia w ochronie zdrowia?

 

Czekamy na Twoją aplikację pod adresem e-mail: malvita@malvita.pl

z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

Administratorem danych osobowych jest NZOZ MALVITA S.C.

2) W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z nami w każdej chwili za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@malvita.pl.

3) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora;

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) w zakresie obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych -podjęcie przez działań na moje żądanie tj. rozpatrzenia mojej kandydatury w obecnie prowadzonych procesach rekrutacyjnych, przed ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w zakresie procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone w przyszłości -wyrażona przeze mnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji;

6) dane osobowe przetwarzane w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości, Administrator przechowuje przez okres 1 roku od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

7) przysługują mi następujące prawa:

a) prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przeniesienia danych osobowych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mam również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych.

 

Dyrektor NZOZ Malvita s.c.

Agnieszka Tuszyńska-Masicz