Przejdź do treści strony

OGŁOSZENIE WYBORU FIRMY DO REALIZACJI PROJEKTU E-USŁUGI W POZ

logo
logo

Ogłoszenie wyboru firmy

W celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości w terminie od 18.07.2023 roku do dnia 04.07.2023 roku potencjalni wykonawcy mieli możliwość złożenia ofert w postępowaniu o dostawa elementów infrastruktury teleinformatycznej i rozbudowa systemu gabinetowego w ramach przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ, źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś XI: REACT-EU, działanie: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, POIS.11.03.00-00-0074/22.

 

 

Protokół