Przejdź do treści strony

Usuwamy polipy kanału szyjki macicy

usunięcie polipa kanału szyjki macicy

Usunięcie polipa na wizycie w poradni ginekologicznej

INFORMACJA DLA PACJENTA
Polip kanału szyjki macicy wymaga usunięcia w związku z możliwym zagrożeniem onkologicznym.
Usunięcie polipa szyjki macicy jest zabiegiem leczniczo-diagnostycznym polegającym na uwidocznieniu
polipa kanału szyjki macicy we wziernikach ginekologicznych, instrumentalnym jego usunięciu poprzez
ukręcenie oraz następowym wyłyżeczkowaniu miejsca po szypule polipa w kanale szyjki macicy.
Uzyskany materiał biologiczny przekazywany jest do oceny histo-patologicznej.
Następnie po uzyskaniu wyniku badania histo-patologicznego pacjentka powinna zgłosić się na konsultację
kontrolną.
Przed planowanym zabiegiem pacjentka powinna przestrzegać poniższych zasad:
 Stosować leczenie zalecone przez lekarza ginekologa
 Nie współżyć przynajmniej 2 dni przed zabiegiem
 Posiadać aktualny wynik cytologii
Niezabiegową metodą postępowania jest obserwacja, która nie jest metodą diagnostyczno-leczniczą.
PRZEBIEG ZABIEGU
Zabieg usunięcia polipa kanału szyjki macicy z reguły jest niebolesny i nie wymaga stosowania środka
przeciwbólowego ani znieczulającego. W przypadku pacjentek, które podają niski próg bólu można
zastosować środek znieczulający miejscowo Lidocain 10% w sprayu lub nasiękowo roztwór lignokainy 1%.
Bezpośrednio przed zabiegiem pacjentka musi mieć wykonane badanie ginekologiczne we wziernikach,
badanie wewnętrzne ginekologiczne oraz USG transvaginalne.
Zabieg usunięcia polipa kanału szyjki macicy wykonywany jest na fotelu ginekologicznym.
Lekarz ginekolog po założeniu wzierników przemywa śluzówki dróg rodnych środkiem antyseptycznym
(Ocenisept płyn), następnie przy pomocy narzędzi ginekologicznych dokonuje ukręcenia polipa kanału szyjki
macicy i usunięty materiał umieszcza w odpowiednim pojemniku do badania histo-patologicznego. Lekarz
ginekolog dokonuje wyłyżeczkowania miejsca po szypule polipa w kanale szyjki macicy i usunięty materiał
umieszcza w pojemniku do badania histopatologicznego.
Zabieg usunięcia polipa kanału szyjki macicy trwa ok. 15 minut. Po zabiegu pacjentka powinna posiedzieć w
poczekalni przed gabinetem ok.30 minut i następnie zgłosić się do lekarza ginekologa celem oceny i decyzji
czy może opuścić przychodnię. Po zabiegu pacjentka może udać się do domu
MOŻLIWE POWIKŁANIA
– ryzyko powikłań przy usuwaniu polipa kanału szyjki macicy jest znikome
– w wyjątkowych przypadkach może pojawić drobne krwawienie z dróg rodnych, które ustępuje samoistnie
w ciągu ok. 5 minut po usunięciu polipa
– bardzo rzadko mogą pojawić się reakcje alergiczne na środki dezynfekcyjne.
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE PRZED
ZABIEGIEM
Podczas konsultacji kwalifikującej do zabiegu usunięcia polipa kanału szyjki macicy pacjentka powinna
zgłosić lekarzowi:
 czy pobiera leki z grupy leków przeciwkrzepliwych. W przypadku pobierania leków
przeciwkrzepliwych należy je odstawić na 7 dni przed terminem planowanego zabiegu. W przypadku
gdy pacjent ma wątpliwości co do możliwości odstawienia tych leków, powinien odpowiednio
wcześniej skonsultować się z lekarzem, który je zalecił.
 skłonność do krwawień
 uczulenia na zewnętrzne środki odkażające
 skłonność do zaburzeń rytmu

 skłonność do omdleń, posiadanie rozrusznika serca, choroby układu krążenia
 leczenie z powodu padaczki
Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania zabiegu są :
– nieuregulowanie ciśnienie tętnicze
– uczulenie na lignokainę.
Po zabiegu należy zgłosić:
 wszelkie objawy niepokojące
ZALECENIA PO ZABIEGU
– po zabiegu należy odpocząć w pozycji siedzącej ok 30 minut
– zgłosić się po tym czasie do ginekologa celem kwalifikacji do opuszczenia przychodni
– do 2 tygodni po zabiegu nie należy korzystać z kąpieli w wannie, basenie i innych zbiornikach
– do 2 tygodni po zabiegu nie należy korzystać z sauny, nie stosować zabiegów fizykoterapii na okolicę
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, nie wykonywać dużych wysiłków fizycznych, nie stosować tamponów,
tabletek wewnątrzpochwowych, powstrzymać się od stosunków płciowych