Przejdź do treści strony

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – bezpłatna opieka poza godzinami pracy przychodni

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna tel. (22) 755 90 06

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna świadczona jest codziennie, od godziny 18.00 – to jest od momentu, kiedy kończą pracę przychodnie, a kończy się o godzinie 8.00 następnego dnia.

W soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy ambulatorium jest czynne przez 24 h.

Osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych,
telefonicznie,
w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.
Dyżurująca w przychodni pielęgniarka wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza POZ  i   NiŚOZ w ramach udzielonej porady, wynikające z ciągłości leczenia :

w warunkach ambulatoryjnych,