Przejdź do treści strony

Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

PRAWA MAŁEGO PACJENTA

TELEFONY BEZPŁATNE DLA DZIECKA

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – WERSJA SKRÓCONA

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – PROCEDURY

 

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem

CEL PROCEDURY

Celem niniejszej Procedury jest określenie i wdrożenie do stosowania w Jednostce Standardów Ochrony Małoletnich jako szczególnego środka ochrony małoletnich. Procedura sporządzona została z uwzględnieniem konieczności zrozumienia jej zapisów przez osoby małoletnie, z uwzględnieniem sytuacji dzieci niepełnosprawnych. Celem stosowania Procedury jest zapewnienie poszanowania zasady równego traktowania małoletnich w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych, zasady kierowania się w działaniach najlepszym interesem małoletniego, w tym zasady wsłuchiwania się i uwzględniania opinii małoletniego, zgodnie z jego wiekiem i dojrzałością.

Określone w Procedurze cele i obowiązki realizowane są z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, w tym zasad współżycia społecznego.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.