Przejdź do treści strony

Pediatra/Lekarz rodzinny

Poradnia POZ sprawuje kompleksową opiekę nad Państwa dziećmi.

W ramach POZ, przychodnia zapewnia opiekę lekarza, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej.

W przychodni w ramach NFZ wykonywane są obowiązkowe oraz dodatkowo płatne szczepienia dla dzieci.

Aby zostać Pacjentem przychodni wystarczy tylko podpisać deklarację. Można to zrobić bezpośrednio w przychodni lub za pomocą portalu www.pacjent.gov.pl

Na wizytę można zapisać się:

 

Lekarz POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni codziennie w dni powszednie w godzinach od 8.00-18.00.

Poza godzinami pracy przychodni pomoc medyczną można uzyskać w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej w Szpitalu Zachodnim.

Szpital Zachodni – Grodzisk Maz., ul. Daleka 11, tel. (22) 755 90 06

O dzieci zapisane do przychodni troszczą się lekarze:

Grafik:

 • Wtorek

  8.00-13.00

 • Środa

  13.00-18.00 (13.00-16.20 szczepienia co 2-ga środa)

 • Czwartek

  8.00-13.00

Pediatra Anna Pajkowska

Pediatra

lek. Anna Pajkowska

Specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej.
Pracowała w oddziale noworodkowym, pediatrycznym i szpitalnym oddziale ratunkowym-SOR.
Staż do II stopnia specjalizacji z pediatrii - Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego w Warszawie.

Grafik:

 • Poniedziałek

  15.00 - 18.00

 • Piątek

  13.00 - 15.00

Lekarz

Pediatra, specjalista chorób płuc

Agnieszka Pawluczyk

Grafik:

 • Poniedziałek 

  8.00-13.00 (szczepienia)

 • Wtorek

  13.00-18.00 

 • Środa

  8.00-13.00

 • Czwartek

  13.00-18.00 (szczepienie zgodnie z zapisami)

 • Piątek

  8.00-13.00 (ew. 13.00-18.00) - szczepienia co 2 piątek od godz. 8.00

Pediatra

Grażyna Gan-Pihowicz

Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii.

Grafik:

 • Poniedziałek

  8.00-13.00

 • Wtorek

  8.00-13.00

 • Środa

  13.00-18.00

 • Czwartek

  8.00-13.00

 • Piątek

  8.00-13.00

Specjalista z zakresu Medycyny Rodzinnej

Beata Cieślak-Skałecka

Specjalista z zakresu Medycyny Rodzinnej.
Przyjmuje dzieci oraz dorosłych.

Grafik:

 • Poniedziałek

  13.00 - 18.00

 • Wtorek

  8.00 - 13.00

 • Środa

  8.00 - 13.00

 • Czwartek

  13.00 - 18.00

 • Piątek

  13.00 - 18.00

Lekarz Medycyny Rodzinnej

Ewelina Woźniak

Przyjmuje dzieci i dorosłych.

PACJENTOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI W PRZYCHODNI MALVITA DEKLARACJE PRZYSŁUGUJĄ M.IN.:

 • badania i porady lekarskie
  • Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w przychodni lub punktach Diagnostyki.
   Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ
 • badania diagnostyczne 
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
  • tylko w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie
 • skierowanie na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
  • Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia
 • zajęcia z edukacji przedporodowej`
 • patronaże
 • bilanse
 • obowiązkowe szczepienia ochronne (oddzielne wejście do punktu szczepień)
 • wizyty domowe (w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z lekarzem)
 • transport sanitarny
  • w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • recepty na leki
  • Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii
 • orzeczenie i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenia ubezpieczonego
  • jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

Regulamin zapisów do lekarza POZ

Regulamin zapisów do lekarza POZ:
– Zapisy prowadzone są równolegle – osobiście, telefonicznie i
internetowo od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00
– Według zasad ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
prowadzimy zapisy z wyprzedzeniem. Każdego dnia jest to 1/3
ogólnej liczby miejsc wyznaczonych dla pacjentów (od 5 do 8 miejsc w
zależności, do którego lekarza chcą się Państwo zapisać. Miejsca z
wyprzedzeniem wyznaczone są w godz. 9.00 – 17.00).
O dodatkowym zapisie z wyprzedzeniem decyduje wyłącznie lekarz.
– Zapisu można dokonać: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem
osoby trzeciej, e-mailowo (przychodnia@malvita.pl), poprzez formularz
na stronie przychodni www.malvita.pl oraz strony
https://lekarzebezkolejki.pl
– Pozostałe miejsca wyznaczone są dla pacjentów, którzy zgłaszają się
do zapisu w danym dniu. W przypadku braku wolnych miejsc, o
dodatkowym przyjęciu decyduje wyłącznie lekarz.
– Wizyty domowe zgłaszane są codziennie do godz. 12.00
Zgodnie z §8 „Opieka Ambulatoryjna i Lekarz POZ” regulaminu
Organizacyjnego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Malvita s.c. w
uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta
mieszkającego w obrębie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.
Pacjenci wchodzą na wizytę lekarską zgodnie z godziną zapisu, a nie
godziną przyjścia. Lekarz dla każdego pacjenta ma przeznaczone 15 minut.
Godziny zapisu są godzinami orientacyjnymi, gdyż nie każdy z Państwa
wymaga poświęcenia takiego samego czasu przez lekarza.