Przejdź do treści strony

POZ/Lekarz rodziny

Informujemy o możliwości skorzystania z teleporady. Podczas takiej usługi można otrzymać telefonicznie: zalecenia lekarskie, e-zwolnienie, e-receptę. Dzięki teleporadom pacjenci z infekcjami i podejrzeniem koronawirusa  nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się telefonicznie, bez wychodzenia z domu.

Poradnia POZ działa w oparciu o kontrakt z NFZ.

sprawuje kompleksową opiekę nad osobami zadeklarowanymi do lekarza rodzinnego czyli lekarza pierwszego kontaktu.

W ramach POZ, przychodnia zapewnia także opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz położnej.

Wystarczy tylko podpisać deklarację, którą wypełni za nas rejestratorka medyczna w przychodni lub możemy ściągnąć ją z internetu – kliknij na deklarację w celu ściągnięcia dokumentu – deklaracja 

 

Deklaracje można złożyć za pośrednictwem platformy 

https://pacjent.gov.pl/

 

Umożliwiamy następujące formy zapisów na wizytę:

Lekarz POZ zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni codziennie w dni powszednie w godzinach od 8.00-18.00.

Od 2023 roku przychodnia Malvita świadczy usługi w ramach opieki koordynowanej. 

Dotyczy to pacjentów: chorych przewlekle i leczonych w POZ.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny: kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii.

 

Poza godzinami pracy przychodni pomoc medyczną można uzyskać w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej w Szpitalu Zachodnim.

Szpital Zachodni  – Grodzisk Maz., ul. Daleka 11, tel. (22) 755 90 06

Zespół lekarzy POZ:

Grafik:

 • poniedziałek

  13.00 - 18.00

 • wtorek

  8.00 - 13.00

 • środa

  8.00 - 13.00

 • czwartek

  13.00 - 18.00

 • piątek

  13.00 - 18.00

lek. medycyny rodzinnej

Ewelina Woźniak

Lekarz medycyny rodzinnej, przyjmuje dzieci i dorosłych.

Grafik:

 • Poniedziałek

  8.00-13.00

 • Wtorek

  8.00-13.00

 • Środa

  13.00-18.00

 • Czwartek

  8.00-13.00

 • Piątek

  13.00-18.00 (ew 8.00-13.00)

Jacek Górski Lekarz rodzinny

Lekarz chorób wewnętrznych

Jacek Górski

Specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych

Grafik:

 • Poniedziałek

  13.00-18.00

 • Wtorek

  13.00-18.00

 • Środa

  8.00-13.00

 • Czwartek

  8.00-13.00

 • Piątek

  8.00-13.00 (ew. 13.00-18.00)

Lekarz medycyny rodzinnej

lek. Małgorzata Kowalska

Specjalista I stopnia w zakresie interny oraz medycyny rodzinnej

Grafik:

 • Poniedziałek

  8.00-14.00

 • Wtorek

  8.00 - 14.00

 • Środa

  8.00 - 14.00

 • Czwartek

  8.00 - 14.00

 • Piątek

  8.00-14.00 lub 12.00-18.00

Lekarz chorób wewnętrznych

Karolina Chróstowska

Specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych.
Pracowała w szpitalu Kolejowym w Pruszkowie.

Grafik:

 • Poniedziałek

  8.00-13.00

 • Środa

  13.00-18.00

 • Czwartek

  8.00-13.00

 • Piątek

  8.00-13.00

Lekarz medycyny rodzinnej

lek. Beata Cieślak-Skałecka

Specjalista w dziedzinie pediatrii i medycyny rodzinnej.

Grafik:

 • Wtorek

  15.00-18.00

 • Środa

  8.00-11.00

 • Czwartek

  15.00-18.00

Lekarz chorób wewnętrznych

Jerzy Walendzik

Specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz II stopnia w zakresie chorób zakaźnych.

Grafik:

 • czwartek

  8.00 - 13.00

 • piątek

  8.00 - 13.00

PACJENTOM, KTÓRZY ZŁOŻYLI W PRZYCHODNI MALVITA DEKLARACJE WYBORU LEKARZA POZ, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ PRZYSŁUGUJĄ M.IN.:

 • badania i porady lekarskie
  • Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz. Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w przychodni lub punktach Diagnostyki.
   Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ
 • badania diagnostyczne 
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  • W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne
  • tylko w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie
 • skierowanie na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
  • Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia
 • zajęcia z edukacji przedporodowej
 • patronaże
 • bilanse
 • obowiązkowe szczepienia ochronne
 • wizyty domowe (w uzasadnionych sytuacjach, po uzgodnieniu z lekarzem)
 • transport sanitarny
  • w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne
 • skierowania do opieki długoterminowej
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • recepty na leki
  • Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii
 • orzeczenie i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenia ubezpieczonego
  • jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego