Przejdź do treści strony

Akcje prozdrowotne

Akcje prozdrowotne w przychodni Malvita

 • Promocja zdrowia – na rozmowy z pielęgniarkami w gabinecie zabiegowym zapraszamy we wtorki w godz. 12.00 – 14.00
 • Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia – Profilaktyka Wad Postawy u dzieci
 • Światowy Dzień Bez Tytoniu – 31 maja – akcja prowadzona przy współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Grodzisku
 • Akcja Letnia – lipiec – sierpień – Edukacja dotycząca szczepień ochronnych – obowiązkowych i zalecanych
 • Światowy Dzień Rzucania Palenia – trzeci czwartek listopada – akcja prowadzona przy współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Grodzisku
 • Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia – akcja prowadzona przy współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczną w Grodzisku
 • Mammografia –  akcja prowadzona cyklicznie przez firmę Medica – informacje o konkretnych datach akcji w Aktualnościach i w siedzibie przychodni
 • Osteoporoza – akcja prowadzona cyklicznie przez firmy zewnętrzne – informacje o konkretnych datach akcji w Aktualnościach i w siedzibie przychodni
 • Profilaktyka 40 plus – na bieżąco podczas porad u lekarza prowadzącego
 • Propagowanie w przychodni i na stronie www.malvita.pl akcji prozdrowotnych przeprowadzanych przez NFZ i MZ – więcej na stronie www w Aktualnościach
 • Edukacja pacjenta w ramach opieki koordynowanej jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc, endokrynologii.
 • Edukacja przedporodowa dla kobiet od 21 tygodnia ciąży prowadzona przez położną (Położna edukuje kobiety ciężarne w zakresie fizjologii ciąży, rozwoju płodu, fizjologii i przebiegu porodu, połogu i opieki nad noworodkiem).