Przejdź do treści strony

Opieka Koordynowana

Przychodnia Malvita ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenia w ramach opieki koordynowanej.

  • Na czym polega opieka koordynowana? W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny: kardiologii, diabetologii, endokrynologii, pulmonologii.
  • Kogo obejmuje opieka koordynowana?
    Dotyczy pacjentów: chorych przewlekle, leczonych w placówkach POZ.
  • Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej?
  • Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem podczas wizyty.

Twój lekarz pierwszego kontaktu: przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad , zbada Cię, przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych, oceni aktualny stan Twojego zdrowia, ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.
Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator, rejestratorka medyczna.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii.

  • Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

– rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
– umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
– pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce